top of page

Annual Conference

6th ANNUAL CONFERENCE​

NO SCRUBS 

no scrubs_eventcover (1).png

עיצוב: גיא לוי

טייץ מחול ומחשבה: הכנס השנתי ה-6

Program
prog

אנחנו לא רוצים להיות לוזרים,  no scrubs. אבל אולי זה כל מה שיש. אנחנו שאריות של אנשים, רסיסים של עתיד, מחשבות חולפות.הכל מלא בעוצמה, אבל הכל שבור. וגם בזה יש יופי.הכל מתחכך בנו, הכל נוגע, פוצע. אז אולי: כן ל-scrubs. קשה ומשונה ללכת לתיאטרון בימים אלו. לשבת בחושך ולקבל את סמכותו של האמן שמעניק פשר לזמן. ומי בכלל מסוגל להעניק את דברו כעת?

ובכן,  NO SCRUBS: כנס טייץ#6 ושאריות מצוללן הוא טקס של שאריות של עבודות מפסטיבל צוללן שנגנז בשל המלחמה. שאריות אשר מנסות לנסוע בזמן, וטקסטים חדשים מן הווה. 

בואו לתיאטרון, שם בכל זאת יש כבוד לזמן. 

11:00-15:00

אנה ווילד

כרמל בן אשר

אודי אדלמן

DJ DROOL

דור פרנק ונועם בן ישראל

שני ארזי

ליהי לוי

גיא דולב

קימ טייטלבאום וזוהר שפיר

בשמת נוסן

 DJ DETROIT

יום שישי, 22 בדצמבר 2023 ,תיאטרון ענבל, רחוב יחיאלי 6, ת״א

Untitled-1.jpg
syn

תקצירים נבחרים

גיא דולב

ההרצאה הפרפורמטיבית "פאראסקס" יוצאת מתוך עיון בתחילית "פארא": מהפרדוקס דרך הפרנויה ועד הפארא-תיאטרליות והפארא-מילטריזם. לאורך ההרצאה, המיניות הצדדית והשולית הנרמזת ב"פאראסקס" סופחת משמעויות ופרשנויות מתוך שיחה טרנס היסטורית בין המלחין הבארוקי קרלו ג'זואלדו, הגנטיקאי גווידו פונטקורבו ובמאי הסרטים הפורנוגרפיים טובי רוס.

 

כרמל בן אשר

הרצאה פרפורמטיבית על קינה כנקודת הגבול של השפה. בהתחקות אחר הגותו של

גרשם שלום ההרצאה קושרת בין שפת הקינה לבין השבויה, המלחמה ואפשרות של

תפילה ללא תקווה.

ליהי לוי

זוועות ה7 באוקטובר, והמלחמה מאז, עוררו חרדות ושאלות קיומיות רבות וביניהן מצב החירום של מורשת התרבות בעת מלחמה. מה משמעות ותפקידם של משמרי המורשת התרבותית בתקופת משבר? ההרצאה מבוססת על ניסיון אישי של משמרת האמנות ליהי לוי, ונגעה בשאלות שעלו בעקבות פעולות מיגון של יצירות אמנות מיד לאחר פרוץ המלחמה, והניגוד האבסורדי בין המציאות והמציאות בתוך המוזאון בעת מלחמה. עוד נשאל, כיצד משתנים הערכים והפרקטיקות בעידן זה, ואיך ניתן לפעול כדי לשמור על המורשת בזמן של תנודות חזקות? לבסוף הוצעו גישות חדשות ואפשרויות לשיתוף פעולה כדי להצליח לשמור על המורשת גם בתקופות קשות.

אודי אדלמן

פרזנטציה חזותית אודות אמנות האדמה בשנות השבעים והשמונים בישראל. עיון בתפיסת האדמה והמרחב דרך הקשרים חקלאיים, לאומיים, סימבוליים וגופניים המציבים את אמנות האדמה כעבודת אדמה.

videos

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

traler

Dr Lior Zalmanson

bottom of page