top of page

 קבוצות‭ ‬קריאה‭ ‬לרקדניות בתא תרבות המחוגה‭ ‬

(אל)חוש משותף: אמנות ופוליטיקה לפני החוש ואחריו
אלחוש

(אל)חוש משותף: אמנות ופוליטיקה לפני החוש ואחריו

בהנחיית גיא דולב

 

ימי שני 17.4, 24.4, 1.5, 8.5, 15.5

18:00-20:00

רחוב המחוגה 13, ת״א

300 ₪

החוש המשותף (common sense) אינו רק היגיון בריא. הוא גם האפשרות של ציבור לחוש יחד משהו משותף, לכל הפחות לתפוס משהו באופן דומה. המחול, כאמנות של הגופים הנעים, היצרניים והמתענגים יחד, מציב צורות ואופנים לביצוע של החישה המשותפת. 

השאלה על אודות החישה המשותפת עולה ביתר שאת בימים אלה. הרי, זו תקופה של נרטיבים זהותיים סותרים, של פוליטיקה ממוסכת ושל חללים ציבוריים מופרטים. נדמה שאנחנו חיים בעולם שמאפשר פחות ופחות לחוש במשותף. האם זהו העידן של ה(אל)חוש המשותף? וכיצד המחול מאיר את המורכבות הזו?

נקרא יחד טקסטים תיאורטיים על הבסיס החושי של המחול, האמנות והפוליטיקה. המפגשים יהיו מורכבים מקריאה צמודה בטקסטים ומדיונים משותפים על המרחב הפוליטי של המחול, שמתקיים בין צורות חושיות של תרגול, התנסות והכשרה ובין הופעותיו של הגוף החש והמאולחש.

טקסטים מרכזיים

ז'אק רנסייר, "על חלוקת החושי ועל הקשרים שהיא מייסדת בין פוליטיקה ואסתטיקה", חלוקת החושי: האסתטי והפוליטי, תרגום: שי רוז'נסקי

סוזן באק-מורס, "אסתטיקה ואנסתטיקה: עיון מחודש במסת השעתוק של ולטר בנימין", סטודיו

טקסטים משיקים

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, נ"ז ע"ב

אפלטון, טימיאוס, תרגום: יוסף ליבס

Matthew Fuller and Eyal Weizman, Investigative Aesthetics: Conflicts and Commons in the Politics of Truth, (London and New York: Verso, 2021) 

מיתוסים של גוף - נשיות, מיניות, רקדנות
כרמל

מיתוסים של גוף - נשיות, מיניות, רקדנות

בהנחיית כרמל בן אשר

 

ימי חמישי 18.5, 1.6, 8.6, 15.6, 22.6

18:00-20:00

רחוב המחוגה 13, ת״א

300 ₪

איך אנחנו מבינות גוף? האם הגוף הוא מובן מאליו, חסר מובן או מעבר למובן? רבים האשימו את הפילוסופיה המערבית בהזנחת הגוף, רבות טענו שפשר ההזנחה הוא ההדרה של הנשי מהשיח. בקבוצה נקרא יחד טקסטים מכוננים במחשבה הפמיניסטית שמציפים את הזנחה זו ומאתגרים את הלא-מודע של המחשבה המערבית. נחשוב על משמעות הזיהוי בין האישה לגופניות; נשאל איך לדבר בשפה לא שלנו כנשים-רקדניות; נתהה למה האישה היא ריבוי; נדסקס על אודות המיניות והקשר שלה לחוויית הגוף המחולית. לבסוף נתבונן במיתוסים חדשים אשר מנסים לפרוץ את גבולות הסובייקט האנושי הממוגדר ולשרטט אופק חדש.

טקסטים מרכזיים

לוס איריגארי, קטעים מתוך:  מין זה שאינו אחד - מבחר, מצרפתית: דניאלה ליבר.

ג'ודית באטלר, ״גופים נחשבים״ (״Bodies That Matter״) ללמוד פמיניזם: מקראה, תרגום: דפנה הירש.

דונה הראווי: קטעים מתוך ״מניפסט לסייבורג״, ללמוד פמיניזם: מקראה, תרגום: מריאנה בר. ומתוך  "The Companion Species Manifesto"

אורסולה ק׳ לה גווין, ״תיאוריית סל הקניות של הספרות״, תרגום: נדב נוימן.

bottom of page