The Pool

MoBY-CCA-Diver-Tights

 

 

The Pool, נולד בתחילת 2021 מתוך רצון לא לקפוא במקום לנוכח אי ודאות כרונית המאפיינת את תקופתנו מזה זמן מה, ומאז מגפת הקורונה הפכה מוחשית מאד. הדבר לובה בהבנה שההצעה של שדה האמנות והתרבות עבור החברה האנושית הולכת ומאבדת מהרלוונטיות שלה, וזאת למרות ההיסטוריה הענפה, הידע העתיק ומגוון הפוטנציאלים שלו. ביקשנו להניע מהלך שתחילתו בתהליך התכנסות, התבוננות וכיול תדרים, השואף לשקם את המרחב הטקסי של עולם האמנות, להוציא אל הפועל את הכוח הטמון ביצירת האמנות.

החלק הראשון של הפרויקט, שהתקיים בין נובמבר 2021 ויוני 2022, תר אחר נתיבי פעולה חדשים של קבוצות אמנים שונות, שפעלו זו לצד זו, והתבקשו להציע טקס, פעולה, הליך או פורמט חדש משלהם לכיול התדרים של עולם האמנות. כל קבוצה התחייבה לקיים אירוע אחד עבור חברי ״הפול״ באחד ממוקדי ההתכנסות שלנו - מוזיאון בת ים לאמנות וה-CCA, תל אביב; בעוד שהפול מצידו - התבקש להיות קהל. חוזה זה, שלעיתים קרובות גם הופר, הצביע על הקושי כמו גם על הצורך להיות לא רק מבצעים אלא גם קהל בדרך לשיקום המרחב הסולידרי של אירוע האמנות.

הפרויקט מסתיים עם פסטיבל צוללן, שמציע לנו: Enter the Pool. רבים מהמשתתפים בפסטיבל השנה חקרו את מרחבי הפעולה שלהם במסגרת השלב האינקובטורי של הפול, ומציגים בו אירועים עם חתימה מורכבת ומשותפת.

יחידת לוגואים לטייץ.png
enter_tights_2.png